تورهای کشتی کروز پاییز و زمستان

نام کشتی کروز: MSC Preziosa تاریخ حرکت: ۷آبان مقاصد: پرتغال اسپانیا فرانسه ایتالیا مراکش قیمت از 1400 یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Seaview تاریخ حرکت: ۲۹مهر مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه قیمت از 1250 یورو + هزینه پرواز