تورهای کشتی کروز تابستان ۹۸

نام کشتی کروز: MSC Seaview تاریخ حرکت: ۲۰ شهریور مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه (جهت مشاهده قیمت از ۱۳۵۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Divina تاریخ حرکت: ۱۷ شهریور- مدت ۸ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه قیمت از ۱۱۹۰ یورو + هزینه پرواز (Special Offer)

نام کشتی کروز: MSC Meraviglia تاریخ حرکت: ۳۱مرداد مقاصد: آلمان، نروژ، دانمارک، ایتالیا (امکان بازید سوئیس) قیمت از 1850 یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Divina تاریخ حرکت: ۳۰ تیرماه ۸ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه قیمت از ۱۲۵۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Musica تاریخ حرکت: ۱ تیرماه - مدت ۸ روز مقاصد: ایتالیا، یونان، کرواسی، آلبانی قیمت از 1450 یورو + هزینه پرواز