تورهای برگزار شده

نام کشتی کروز: MSC Seaview تاریخ حرکت: ۸ خرداد- مدت ۸ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه قیمت از ۱۲۹۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Bellissima تاریخ حرکت: ۴ فروردین- مدت ۸ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه مالت قیمت از ۱۱۹۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Meraviglia تاریخ حرکت: ۳ فروردین- مدت ۸ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه قیمت از ۱۰۵۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Splendida تاریخ حرکت: پاییز و زمستان ۹۷- مدت ۸ روز مقاصد: امارات - عمان قیمت از ۷۰۰ یورو + هزینه پرواز

نام کشتی کروز: MSC Bellissima تاریخ حرکت: ۱۴دی ویژه ژانویه - مدت ۱۱ روز مقاصد: ایتالیا اسپانیا فرانسه مالت قیمت از ۱۲۹۰ یورو + هزینه پرواز