تاریخ حرکت: از ۳۰ آبان ماه هر ۲هفته درجه هتل: ۴ستاره تاپ شروع قیمت: از ۱۳۹۰ یورو +هزینه پرواز ایرلاین: ترکیش