تاریخ حرکت: بزودی 🛫 درجه هتل: ۴ستاره تاپ 🛎 شروع قیمت: بزودی € ایرلاین: ترکیش ✈️

تاریخ حرکت: از ۳۰ آبان ماه هر ۲هفته درجه هتل: ۴ستاره تاپ شروع قیمت: از ۱۳۹۰ یورو +هزینه پرواز ایرلاین: ترکیش