ساسکاچوان
ساسکاچوان

ساسکاچوان یک استان کانادا است که از جنوب با ایالات متحده همسایه است. چمنزار جلگه های جنوبی آن را پوشانده و در شمال آن صخره ناهموار فلات سپر کانادا ، جنگل های سوزنی برگ ، رودخانه ها و دریاچه ها قرار دارد. رجینا ، مرکز استان ، موزه سلطنتی ساسکاچوان را در خود جای داده است ، نمایشگاه هایی در مورد تاریخ طبیعی و مردم اولین ملل کانادا… برای مهاجرت به کانادا از طریق این استان، فرم زیر را پر کنید تا ارزیابی اولیه بصورت رایگان انجام پذیرد:

فرم ارزیابی مهاجرت استان ساسکاچوان
فرم ارزیابی مهاجرت استان ساسکاچوان
طبق پاسپورت
اگر آزمون نداده اید این قسمت را خالی بگذارید
شماره تلفن همراه