مسیر های مدیترانه کشتی های کروز

مسیر کروز MSC Bellissima

نام کشتی : MSC Bellissima
مسیر : ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، مالت: جنوا، ناپل، مسینا، والتا، بارسلونا، مارسی، جنوا
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸ 

مسیر کروز MSC Seaview

نام کشتی : MSC Seaview
مسیر : ايتاليا، اسپانيا، فرانسه: جنوا، لااسپتزیا (پیزا و فلورانس)، رم، کن، بارسلونا، مایورکا، آجاکسیو، جنوا
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC divina

نام کشتی : MSC Divina
مسیر : ايتاليا، اسپانيا، فرانسه: جنوا، رم، پالرمو، کالیاری، مایورکا، والنسیا، مارسی، جنوا
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC fantasia

نام کشتی : MSC Fantasia
مسیر : ايتاليا، اسپانيا، فرانسه: جنوا، مارسی، کایورکا، ایبیزا، ناپولی، لیورنو (فلورانس)، جنوا
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC magnifica

نام کشتی : MSC Magnifica
مسیر : ايتاليا، یونان، مونته نگرو: ونیز، باری، کاتاکولو (المپیا)، سانتورینی، آتن، کورفو، کوتور، ونیز
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC musica

نام کشتی : MSC Musica
مسیر : ايتاليا، یونان، کرواسی ، آلبانی: ونیز، بریندیسی، المپیا، میکونوس، آتن، ساردن، دوبرونیک، ونیز
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC opera

نام کشتی : MSC Opera
مسیر : ايتاليا، یونان، مونته نگرو: ونیز، کوتور، میکونوس، سانتورینی، کروفو، باری، ونیز
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸

مسیر کروز MSC sinfonia

نام کشتی : MSC Sinfonia
مسیر : ايتاليا، یونان، کرواسی: ونیز، اسپلیت، سانتورینی، میکونوس، دوبرونیک، آنکونا، ونیز
تاریخ های حرکت : تابستان ۱۳۹۸